dr inż M. Bartmański – Practiculum Implantologii MPEG 4

 133  2019-11-20  00:03:14

Wiedza techniczna dla Practiculantów Implantologii – przedstawia dr inż. Michał Bartmański.
Zaawansowane technologie to dźwignia rozwoju medycyny. Nowe rozwiązania otwierają zupełnie nowe perspektywy leczenia i stwarzają szanse na uzyskiwanie coraz lepszych efektów terapeutycznych i estetycznych. Współczesny lekarz musi więc nieustannie podążać za zmianami i poszerzać wiedzę także w zakresie wszelkich innowacji. Wiedza techniczna pozwala podejmować racjonalne decyzje i poszerzać ofertę leczenia w oparciu o świadome wybory.