Dr Grzegorz Maliszewski – Absolwent X Sezonu Practiculum Implantologii

 84  2021-12-11  00:02:20

Dr Grzegorz Maliszewski prowadzi w Łomazach znaną praktykę dentystyczną. Jest lekarzem niezwykle cenionym i zyskującym doskonałe oceny swojej pracy za profesjonalne podejście, rzetelność, ale także poczucie humoru i miłą atmosferę. Do tego jest lekarzem odpowiedzialnym i zapewniającym swoim pacjentom najlepsze metody leczenia. Niedawno ukończył X Sezon Practiculum Implantologii – najbardziej zaawansowane i innowacyjne szkolenie dla adeptów implantologii stomatologicznej. Oparte jest o kursy praktyczne z udziałem Pacjentów, na których kursanci wykonują procedury zabiegowe pod kierunkiem dr n.med. Violetty Szycik i to dosłownie już od pierwszej sesji. To najlepsza i unikalna edukacja w implantologii stomatologicznej, dlatego wielu z nich włącza implantologię do codziennej praktyki już w trakcie 10-miesięcznego szkolenia.

Zobacz co o Practiculum Implantologii opowiadają Absolwenci Sezonu X, jak zdobyte umiejętności i praktyka, otworzyły przed nimi zupełnie nowe możliwości w leczeniu własnych Pacjentów i perspektywy dalszego rozwoju.

Szkolenie zostało wyróżnione Godłem Teraz Polska, a odbywa się w Instytucie Vivadental, wyróżnionym dwukrotnie Złotym Laurem Jakości i Polską Nagrodą Jakości. Czy to gwarancja uzyskiwania fenomenalnych rezultatów? Obejrzyj ten film i zobacz więcej na www.practiculum.pl