70 lat Gdańskiej Stomatologii

 198  2018-09-09  00:22:01

28 maja 2018 roku w budynku Atheneum Gedanense Novum, Auditorium Primum im. prof. Olgierda Narkiewicza odbył się Jubileusz 70-lecia Gdańskiej Stomatologii. Towarzyszyła mu Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Onkologia we współczesnej stomatologii”. Patronat Honorowy nad wydarzeniem sprawował Jego Magnificencja Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Prof. dr hab. n. med. Marcin Gruchała.

Wspaniała lekcja historii we wspomnieniach profesorów, którzy jako wychowankowie pionierów powojennej medycyny, kultywują najlepsze jej tradycje polskiej medycyny i przekazują je kolejnym pokoleniom lekarzy. Należą do nich profesorowie z Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, którzy przybyli do Gdańska po odłączeniu Wilna z granic Polski. Już 8 października 1945 roku ruszyła Akademia Lekarska w Gdańsku, a w maju 1947 roku Wydział Stomatologiczny Akademii Lekarskiej, przemianowany w styczniu 1950 r. na Oddział Stomatologiczny Wydziału Lekarskiego (w związku z przemianowaniem Akademii Lekarskiej w Akademię Medyczną). W 1993 roku powstał Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii jako jednostka wspólna Akademii Medycznej w Gdańsku i Uniwersytetu Gdańskiego, a w roku 2007 Międzyuczelniany kierunek Inżynieria Mechaniczno-Medyczna jako jednostka wspólna Akademii Medycznej i Politechniki Gdańskiej 19 maja 2009 r. Akademia Medyczna w Gdańsku zmieniła nazwę na Gdański Uniwersytet Medyczny (GUMed).

Usłyszeliśmy wspaniałe wspomnienia z tamtych lat w relacjach prof. Barbary Adamowicz – Klepalskiej, Prof. Zdzisława Bereznowskiego oraz prof. Stanisława Majewskiego. To im zawdzięczamy obecną pozycję gdańskiej uczelni, która w rankingu uczelni medycznych zajmuje pierwsze miejsce we kraju, ex aequo z Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Gdańska Uczelnia wykształciła wielu lekarzy i lekarzy dentystów, wpisując się w społeczne oczekiwania w zakresie ratowania zdrowia i życia ludzkiego oraz poprawy komfortu życia, co szczególnie w ostatnich latach stało się niezwykle ważne w związku z wydłużeniem życia ludzi.

Współcześnie Gdański Uniwersytet Medyczny, to najlepsza uczelnia w Polsce i silny ośrodek akademicki kształcący studentów z kraju i zagranicy.